Era atleta di rugby paralimpico e poi di basket in carrozzina.